Sản xuất nông nghiệp

Hội nghị định hướng sản xuất trồng trọt trong biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 26/07/2019

 

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Vụ mùa năm 2018, toàn tỉnh gieo cấy 75.153ha. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13 đến 21-7, kết hợp với việc xả lũ của các hồ thủy điện đã làm ngập úng và thiệt hại hơn 31 nghìn ha (41%) lúa mùa mới cấy. Cơ cấu giống lúa mùa bị xáo trộn so với kế hoạch ban đầu, tuy nhiên tỷ lệ giống chất lượng cao vẫn đạt 72% diện tích. Thống kê bước đầu năng suất vụ mùa trung bình ước đạt trên 50 tạ/ha. Các đối tượng sâu cuốn lá, rầy, bệnh bạc lá, lùn sọc đen cơ bản được kiểm soát, không ảnh hưởng nhiều đến năng suất lúa.

Vụ xuân năm 2019, tỉnh chủ trương tập trung sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, lấy an toàn và hiệu quả sản xuất làm mục tiêu chủ đạo; tập trung sử dụng các giống lúa ngắn ngày, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và dễ tiêu thụ. Đồng thời tiếp tục mở rộng diện tích trình diễn và sản xuất thử các giống lúa mới năng suất chất lượng cao như CS6, Dự hương, TBR279, nếp Hưng Yên. Vụ mùa năm 2019 thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm càng tốt, tăng cường trà lúa mùa sớm, mùa trung - sớm và hạn chế gieo sạ. Về định hướng thực hiện các mô hình tái cơ cấu trồng trọt: tiếp tục phát triển các mô hình cánh đồng lớn và liên kết chuỗi giá trị, đảm bảo mỗi xã, thị trấn có ít nhất 2 mô hình; lựa chọn sản phẩm trồng trọt chủ lực và có tiềm năng phát triển của địa phương để phát triển sản xuất theo chuỗi và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, đưa thành sản phẩm thương hiệu chủ lực của địa phương.

Từ thực tiễn sản xuất vụ mùa năm 2018, kế hoạch sản xuất năm 2019, trong điều kiện BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp, sản xuất trồng trọt gặp nhiều khó khăn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT, các địa phương và các Cty KTCTTL phải thay đổi tư duy trong chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng toàn ngành. Có phương án đảm bảo an toàn sản xuất về thời vụ và dịch bệnh trong điều kiện BĐKH; xây dựng cơ cấu giống, ưu tiên các giống lúa chất lượng cao. Đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành Nông nghiệp năm 2019 phải từ 3% trở lên. Trước mắt, trong vụ xuân 2019, các huyện, thành phố xác định cụ thể thời vụ gieo cấy, lựa chọn 3 giống lúa chủ lực và 1-2 giống lúa khuyến khích phát triển trên cơ sở có cam kết của doanh nghiệp; cấy và gieo sạ phải theo vùng quy hoạch để đảm bảo tưới tiêu. Ngành Nông nghiệp có kế hoạch quản lý dịch hại trong vụ xuân. Các Cty KTCTTL căn cứ vào cơ cấu giống, thời vụ của các địa phương để có kế hoạch tưới tiêu cụ thể phục vụ sản xuất. Tăng cường quản lý vật tư và chất lượng nông - lâm - thủy sản. Tiếp tục thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp./.

Tin, ảnh: Ngọc Ánh

Bình luận