Sản xuất nông nghiệp

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Luật Thú y

Đăng ngày: 26/07/2019

Đại biểu tham dự hội nghị phổ biến, triển khai Luật Thú y

    Tại lớp tập huấn, học viên đã được nghe các báo cáo viên của Chi cục trao đổi về những điểm mới, những nội dung cơ bản của Luật Thú y trong việc phòng, chống dịch bệnh động vật; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y. Bên cạnh đó, các báo cáo viên đã truyền tải những nội dung chính của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y gồm: Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; các Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng chống dịch bệnh động vật thuỷ sản; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng chống dịch bệnh trên cạn; Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT quy định vùng cơ sở an toàn dịch bệnh,...

    Ngoài ra, học viên còn được nghe phổ biến Pháp lệnh Giống vật nuôi; Nghị định số 08/2010/NĐ-CP về Quản lý thức ăn chăn nuôi; Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN về quy trình chăn nuôi VietGAHP; Quyết định số 2509/QĐ-BNN-CN về quy chế chứng nhận và quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho lợn, gà an toàn trong nông hộ./.                             

                                                              Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Bình luận